Savage Gear River Roach Paddle Tail 18cm, 70g BULK

Järjestys:
 • Savage Gear River Roach Paddle Tail 18cm, 70g Roach BULK

  Savage Gear River Roach Paddle Tail 18cm, 70g Roach BULK

  5,50 €

 • Savage Gear River Roach Paddle Tail 18cm, 70g Dirty Roach BULK

  Savage Gear River Roach Paddle Tail 18cm, 70g Dirty Roach BULK

  5,50 €

 • Savage Gear River Roach Paddle Tail 18cm, 70g Firetiger BULK

  Savage Gear River Roach Paddle Tail 18cm, 70g Firetiger BULK

  5,50 €